• De Smid Reparatie houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • De Smid Reparatie verzamelt enkel en alleen ingevoerde gegevens via haar websiteformulieren en niet via cookies. Uitzondering is het verzamelen van metadata via Google Analytics, deze metadata wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website.
  • De Smid Reparatie verzamelt via haar websiteformulieren organisatienaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail adres en ingevoerde data voor het verwerken van een reparatie- of inbouwopdracht.
  • Bovenstaande verzamelde data wordt enkel en alleen gebruikt voor het toezenden van aangevraagde informatie en/of nieuwsbrieven of voor het opnemen van contact door medewerkers van De Smid Reparatie.
  • Bovenstaande verzamelde data worden vastgelegd in een ERP systeem van De Smid Reparatie. Deze gegevens worden niet verwijderd uit het ERP systeem i.v.m. het opbouwen van klanthistorie, o.a. bestemd voor garantiedoeleinden.
  • ALLE ingevoerde gegevens op de website worden NIET bewaard in de database van de website.
  • De Smid Reparatie behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

Vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met desmidreparatie@desmidreparatie.nl